Start
Puppy's??
A-nest / A-litter
B-nest / B-litter
Djazzlynn's...
NKD 2008
Uitslagen / Results

Week 3 - 4

(Gewichtenlijst word later aangepast/ Weightlist will be updated later)

Puppy  Kleur Kleur bandje 04-09-2010 11-09-2010 17-09-2010
Pup 1   Blue merle Zwart 230 g 482 g 700 g
Pup 2 bruin tan / lilac tan? Geel 230 g 447 g 640 g
Pup 3 blue merle tan Groen 270 g 476 g 736 g
Pup 4 red merle Paars 230 g 529 g 751 g
Pup 5 blue merle Blauw 260 g 560 g 843 g
Pup 6 blue  merle tan Rood 230 g 562 g 835 g

Maaike bedankt voor de mooie foto's / Maaike thank you for the nice photo's

Karin en Willem bedankt voor de mooie foto's / Karin and Willem thank you for the nice photo's

 

Omhoog Geboorte / Birth Week 0 - 1 Week 1-2 Week 2 - 3 Week 3 - 4 Week 4 - 5 Week 5 - 6 Week 6 - 7 Week 7 - 8 Afscheid  / Goodbye

Djazzlynn's Border Collies 2008 - 2009 - 2010